Vui vẻ mí cô nàng Momo Sakura non tơ vú đẹp, cẩn thận, sau đó đứng ngoài chờ, Momo Sakura bị ngộp hơi khói nên ho khùng khục và rên rẩm nước quá nóng, phim sex gai xinh anh chỉ mong được Momo Sakura sai lau
mồ hôi mà không nghe Momo Sakura chấp thuận, phần anh còn nhợn vì lỗi dám hôn lên vú Momo Sakura nên cũng không dám mở lời hỏi, còn Momo Sakura thì
cũng dè chừng sợ nhờ vả anh thành thói quen thì khó gỡ, nên mạnh ai nấy lo giữ miếng, cuối cùng thì việc xông hơi cũng xong, Momo Sakura lóp
ngóp đứng lên, người đẫm mồ hôi, Momo Sakura cảm thấy hơi lạnh nên co giữ chặt hai vạt áo và kềnh luôn ra giường, cậu…