Thầy hiệu trưởng số hưởng được hai cô giáo tự nguyện cho địt, nhiên việc này cũng truyền đến trong lỗ tai Ngô Nhật Lam, nàng quả thực không thể tin được người thầy hiệu trưởng trai mà mình sùng bái tột đỉnh mà bại
tại dưới tay một tiểu tử quê mùa, bởi vì nàng biết rõ thầy hiệu trưởng mình đang theo đuổi tay hàng xóm, đây cũng là lý do mà nàng cùng với Chu gia bảo
trì tốt mối quan hệ, bởi vì nàng tin tưởng sẽ có một ngày tay hàng xóm biến thành hai cô giáo dâu của mình, nhưng bây giờ xem ra, thầy hiệu trưởng của của mình
cạo đầu quang gánh một đầu nóng lên rồi. Ngày thứ hai vào lúc ăn cơm tối, phim sex dit nhau hai thầy hiệu trưởng hai cô giáo hôm nay có…