Thác loạn cùng các nàng thần tượng mông má căng đét, làm hỏng đi cảm tình của các anh, xem ra cũng không phải là ai cũng đều thích a dua nịnh hót, ít nhất là các anh cũng không phải là người thích
thú điều này Hai người không có đi xa, gần đó có một nhà hàng Tây, sau khi gọi món ăn xong, các anh mượn cớ đi vệ sinh, tranh thủ trả
tiền trước buổi cơm này, lúc ăn cơm, hai người vẫn không có nói chuyện gì nhiều, phim xxx món ăn Tây này thì không hợp khẩu vị các anh, nhưng các anh
họ lại ưa thích, nhưng để đạt đến mục đích hôm nay, dù sao tới đây chủ yếu cũng không phải…