Say rượu bị đồng nghiệp chén cô vợ đít bự của mình, nóng của vợ của đồng nghiệp, từ nay vợ của đồng nghiệp có thể hiểu thế nào gọi là bộ phận kín của đàn ông và nếu giữa bạn gái với nhau, vợ của đồng nghiệp có thể huỵch toẹt kể
ra và diễn tả về vật đó ở những lúc bù khú chị anh hết còn dè dặt, dù là cùng nhà giáo với nhau, vlxx điều này vợ của đồng nghiệp đã nghe các bạn đồng nghiệp
thường rủ nhau xem phim giao cấu khi còn ở nội trú trong trường, hồi đó, vợ của đồng nghiệp phải từ chối sợ mấy cái miệng bép xép khoe đi khoe lại thì uy
tín bị giảm, hồi đó thỉnh thoảng vợ của đồng nghiệp nghe các bạn kể về nhân vật nam trong phim làm…