Rên rỉ vì ngây ngất mỗi lần đầu lưỡi anh thọc vào lồn, được. À mà nàng xuống nấu cho anh bát mì đi. Rượu vào nên bây giờ cũng đói, jav thèm ăn cái gì có nước. anh cố gắng nghĩ ra cách để cho anh
bồ nhí đi xuống. Vâng, thế anh xuống trước đi. nàng vào cho thằng nhỏ xuống cùng để cho anh ăn cháo luôn. Thôi nàng xuống nấu luôn
cho anh đi không kẻo muộn. Bây giờ mới nhớ ra là có cuộc hẹn hôm nay. Tí nữa cho thằng nhỏ ăn cũng được. Vâng. nàng không nghi ngờ gì và
đi xuống lầu. Trong khi đó ở trong phòng, nàng vừa tắm qua loa xong và lấy miếng băng …