Những bô lão hư hỏng và nữ hầu gái dễ dãi, tìm cho nữ hầu gái cái áo mà cứ lo đứng nhìn, ông bé muốn bật cười mà phải cố nín, nữ hầu gái dung cả cánh tay giàn ngang ra để che hai vú, phim xxx
còn một tay thì bụm dấu con ngao, ông quáng quàng ngồi thụp xuống tìm cái áo khoác, nữ hầu gái quẳng thế nào mà giờ cái áo lọt sâu trong
gầm giường, thằng nhỏ phải bò nhoài ra mới vói tới được, ông chui ra cầm mở rộng cái áo trên tay, nữ hầu gái hét ông choàng cho em kiều
nữ lấy cớ bị chớm lạnh, ông đứng trước giở cái áo ra chờ nữ hầu gái xỏ tay vào, nữ hầu gái lại hét: ông vòng ra sau lưng chứ sao…