Nhân viên giao hàng số đỏ được hai cô gái xinh đẹp mời địt, thấy anh gục ở ghế, hai nàng định gọi anh dậy lấy cho hai nàng cốc nước và viên thuốc, nhưng lại ngại, hai nàng lập cập bước đi tự lo
thì đá phải chân ghế làm anh vùng ngay dậy, phim sex gai xinh anh hỏi hai nàng định đi đâu, hai nàng nói tình trạng của hai nàng, anh có vẻ cằn nhằn:
sao hai nàng không sai anh lại tự đi như vậy, hai nàng đang yếu mà, đi lập cập ngã rụi xuống thì khốn, hai nàng thấy vui vui, trong đời đứa
bạn ít được nhận sự lo lắng của ai như thế nên cảm động, hai nàng bảo: ừ thì anh lo hộ cho hai nàng, lấy cho hai nàng viên thuốc và cốc
nước…