Người phụ nữ thèm cặc và anh chàng hàng xóm số hưởng, anh làm được ngay thôi mà, beeg đứng dưới đất thì dễ làm hơn đấy. anh nói như vậy thì em nó cũng làm theo anh mà đứng xuống dưới đất, dạng chân
của mình ra rồi khẽ bảo anh, Như thế này được chưa Sơn. anh khẽ đứng dậy, đưa tay xoa chầm chậm lấy cái bờ mông căng phồng rồi vuốt chầm chậm
xuống mà nói, Như thế này thì anh đút được vào rồi mà. anh sẽ làm em nó sướng, nhưng em nó phải bám vào cái thành giường đấy nhé. Được rồi
đút vào đi Sơn, em nó muốn đút vào rồi. Đi ra phía sau, anh chầm chậm cầm con cặc của mình sau đó để đúng…