Nàng dâu nghịch ngợm đòi hút cạn tinh trùng của bố chồng già, hết sức, thấy thằng bố chồng lo lắng nên cũng thả phịch người nằm cho đỡ, nào dè con dâu đã cài khuy áo gì đâu, khi ngả ra nằm thì cái áo bung ra lại, con dâu ngượng chín người vì sự lõa lồ của mình, bố chồng cũng đực nghệt ra vì bố chồng vừa nhìn thấy mớ cỏ rậm nơi háng con dâu mà người bố chồng như đông đá, con dâu giáo chợt tức ngang, con dâu mắng bố chồng: bố chồng chẳng được tích sự gì, phim xxx lăng xăng làm con cũng lây bệnh nhớ quên luôn, bố chồng làm con cũng chộn rộn theo mà hở bậy hở bạ tất cả, rồi con dâu đuổi bố chồng nguây nguẩy như đuổi tà: bố chồng ra…