Mua dâm em cave hàng xịn mông má căng tròn, ra, em cave lại trách thêm anh: sao anh không về ngủ chỗ hằng ngày lại vạ vật nằm ngay ra bàn vậy, tuy trách nhưng em cave cũng không
có ý ép buộc anh phải làm như em cave nói, em cave ra phía nhà sau, lụng cụng gì khá lâu mới quay lại, em cave thấy anh vẫn ngồi chờ,
chưa ngủ lại thì cũng đưa chêm lời vào: thế nào, mất ngủ à, chờ em cave làm gì, anh nương dịp đánh ngay vào tâm lý em cave: ấy anh
ngại em cave còn yếu, phim sex trung quoc lỡ ra đi bị trượt, nên phải gắng chờ em cave, lời nói chỉ thoảng qua mà sao em cave nghe như tràn ân tình của anh,
em cave…