Mẹ cậu cứ vạch lồn gạ tao làm tình sao tao cưỡng lại được, thấy cháu gục ở ghế, mẹ bạn định gọi cháu dậy lấy cho mẹ bạn cốc nước và viên thuốc, nhưng lại ngại, mẹ bạn lập cập bước đi tự lo
thì đá phải chân ghế làm cháu vùng ngay dậy, phim sex khong che cháu hỏi mẹ bạn định đi đâu, mẹ bạn nói tình trạng của mẹ bạn, cháu có vẻ cằn nhằn:
sao mẹ bạn không sai cháu lại tự đi như vậy, mẹ bạn đang yếu mà, đi lập cập ngã rụi xuống thì khốn, mẹ bạn thấy vui vui, trong đời đứa
bạn ít được nhận sự lo lắng của ai như thế nên cảm động, mẹ bạn bảo: ừ thì cháu lo hộ cho mẹ bạn, lấy cho mẹ bạn viên thuốc và cốc
nước…