Hai anh thợ làm vườn số hưởng được chị chủ nhà cho chịch, nếu bận sau gặp trường hợp như vậy nữa thì chị chủ nhà bảo hai anh phải làm sao, chị chủ nhà ú ớ vì câu hỏi đột ngột này, không chấp thuận cho cậu
bé giúp, rủi chị chủ nhà khiếp quá bứt thở thì khốn, còn để hai anh tận tình lo lắng cho chị chủ nhà thì nghe ớn ớn ra điều, dù sao cảm giác gây
gây khi chị chủ nhà tưởng tượng sự cọ sát giữa hai anh và chị chủ nhà như đã từng bị thôi thúc làm chị chủ nhà khó nói, beeg hai anh lặp đi lặp lại mãi câu
hỏi, chị chủ nhà phải nói nước đôi: hai anh cứ lay gọi như đêm qua, chừng nào thấy không lay chuyển được thì tùy hoàn cảnh hai anh làm…