Gái đẹp xấu số đi đâu cũng bị địt, nếu bận sau gặp trường hợp như vậy nữa thì gái xinh bảo anh phải làm sao, gái xinh ú ớ vì câu hỏi đột ngột này, không chấp thuận cho cậu
bé giúp, rủi gái xinh khiếp quá bứt thở thì khốn, còn để anh tận tình lo lắng cho gái xinh thì nghe ớn ớn ra điều, dù sao cảm giác gây
gây khi gái xinh tưởng tượng sự cọ sát giữa anh và gái xinh như đã từng bị thôi thúc làm gái xinh khó nói, anh lặp đi lặp lại mãi câu
hỏi, xvideos gái xinh phải nói nước đôi: anh cứ lay gọi như đêm qua, chừng nào thấy không lay chuyển được thì tùy hoàn cảnh anh làm…