Đũy vợ ngứa lồn lén lút qua lại với anh hàng xóm, hết còn giữ ý giữ tứ để cho nhỏ tự ý làm, anh hàng xóm giở chăn ra và lấy giẻ lau khắp người cô vợ dâm, cho tới tận từng kẽ ngón chân, anh hàng xóm lau mà
mặt quay nhìn hướng khác, phim xxx cô vợ dâm khen thầm anh hàng xóm biết điệu, nhưng ngón tay anh hàng xóm mân mê các thứ trên người cô vợ dâm thì nào có khác
gì nhìn, thôi thì được cô vợ dâm cho phép, anh hàng xóm làm năng nổ, lau mặt, lau vú, lau háng, lau đùi, chỗ nào cần giặm cho thật khô thì anh hàng xóm
làm cẩn thận như hai nách, con ngao, kẽ đít, dưới vú chẳng hạn, anh hàng xóm giúng giúng cái đầu giẻ làm cô vợ dâm vừa nhồn nhột vừa thấy…