Chuyến du lịch kinh hoàng cùng lão sếp già bẩn tính, là người đáng tin cậy,beeg trên cơ bản đều cho sếp biết rõ ràng, mà đây cũng là điều mà chủ tịch sếp cần nhất, nó có thể giúp cho sếp có
cách ly gián phân hoá đối phương, ai cần phải đả kích, ai cần phải tạm dùng, phân rõ địch ta, đây là điều kiện tiên quyết đấu tranh giành lấy
quyền hành chính trị, bằng không thì sau này sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả mà còn ngược lại còn lãnh hậu quá sát thương ngày nào cũng
chẳng biết. Lãnh đạo, hôm nay chúng ta đi gặp người không. nàng đem một ly cà …