Anh thợ sửa ống nước số hưởng được bé chủ nhà xinh đẹp mời xơi lồn, tồn kể: anh thợ sửa ống nước bị một người nào đó đánh đạp vì anh thợ sửa ống nước dành mất chỗ ngủ của anh thợ sửa ống nước ta, anh thợ sửa ống nước chắp tay lạy van nhưng người đó không tha, xnxx lại còn toan đập cho anh thợ sửa ống nước chết, em chủ nhà phải giải thích cho anh thợ sửa ống nước hiểu chuyện ấy thuộc vào quá khứ rồi, giờ anh thợ sửa ống nước chẳng phải lo lắng nữa, rồi em chủ nhà để anh thợ sửa ống nước tựa vào em chủ nhà và bảo anh thợ sửa ống nước ngủ lại đi, anh thợ sửa ống nước nằm im vì tìm thấy hơi ấm từ người em chủ nhà cưu mang anh thợ sửa ống nước, anh thợ sửa ống nước lặng yên hưởng nỗi hạnh phúc vừa chớm dậy lúc này, gần em chủ nhà, anh thợ sửa ống nước thấy tâm hồn dịu lại, nhất là tai anh thợ sửa ống nước đang đón nhận những nhịp đập đều đều…