Anh rể đốn mạt địt cô em vợ mông bự khi vợ đi công tác, xỉa vô thịt mu em vợ làm em vợ chới với, mắt anh rể cứ thôi miên vào hai vú trần và tay thì xỉa xoạch xoạch vào chỗ háng, cha mẹ ơi,
lòng em vợ rộn từng lớp như sóng vỗ, anh rể vuốt ngược lại vuốt xuôi, hai mu ọp ẹp bị nhấn đè xẹp lên xẹp xuống, em vợ chỉ muốn banh
toạc hai giò ra để đỡ bị tức hơn mà làm thế nào có khác gì em vợ thừa nhận anh rể đang gây sự sướng khoái nơi em vợ, mấy lần em vợ có
ý nghĩ anh rể muốn chộp bóp lên vú em vợ, jav nhưng thấy em vợ nghiêm mà chưa dám, nghề nghiệp em vợ khiến em vợ khốn khổ…