2 tên thầy giáo đốn mạt đè cô giáo viên ra địt lên bờ xuống ruộng, chiếc sịp vào mà mắt thì dõi theo không chớp chỗ cái hĩm, phim sex gai xinh chân cô giáo co nên lồn cô giáo há toác ra trông ngon làm sao, hai mu
hé hé, những sợi lông nhổm lên và rung rung nhè nhẹ, hai thầy xỏ xong một chân thì chờ cô giáo nhấc chân kia, hai thầy lại hồi hộp khi nhìn cái
lồn cô giáo ngay sát mắt, hai thầy bắt run, nhưng e lần sau cô giáo không khứng cho hai thầy đỡ đần, nên phải nén nhịn, hai thầy làng xàng kéo
cái sịp lên từ từ, lợi dụng để được nhìn, được hít mùi hương từ nơi háng cô giáo bay ra, dềnh dang mấy cũng phải xong, hai thầy kéo sịp lên
tới…